مدير عامل ايرانسل گفت: از ابتداي فعاليت اين اپراتور تاكنون بيش از 45 هزار ميليارد تومان از محل درآمدهاي ايرانسل به دولت پرداخت شده است.

به گزارش فارس، عليرضا قلمبر دزفولي در مراسم روز جهاني ارتباطات و روز ملي روابط عمومي كه در سالن شهيد قندي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال برگزاري است، ضمن ارائه گزارشي از وضعيت شبكه كنوني ايرانسل اظهار داشت: در ماه گذشته بيش از 12 هزار bts در كشور نصب شده كه اين آمار در نوع خود بينظير است.

وي ادامه داد: به طور متوسط هر ساله تعداد btsهاي خود در سطح كشور 50 درصد گسترش ميدهيم و به طور تقريب هر 18 ساعت 14 روستاي كشور تحت پوشش شبكه ايرانسل قرار ميگيرد.

وي از جمله اقدامات مهم اين اپراتور در سال گذشته را به برقراري ارتباط رومينگ اعتباري اشاره كرد و افزود: در حالي كه بين اكثر اپراتورهاي دنيا و البته ايران برقراري ارتباط رومينگ اعتباري مرسوم نبود، شركت ايرانسل اين حركت را آغاز كرد و در حال حاضر با 151 اپراتور در 92 كشور رومينگ اعتباري دارد.

دزفولي ادامه داد: در حال حاضر بيش از 19 توزيعكننده عمده خدمات ايرانسل در كشور فعال است و بيش از 220 هزار نقطه دسترسي براي تهيه كارتشارژ ايرانسل وجود دارد.

وي ادامه داد: مركز تماس و خدمات مشتركين ايرانسل در حال حاضر با بيش از 900 اپراتور بزرگترين مركز تماس خاورميانه را در اختيار دارد كه در اين زمينه طرح جديدي تحت عنوان مركز تماس مشتركين با گويش محلي در دست اجرا است.

وي در خصوص سرمايهگذاري خارجي انجام شده در ايرانسل يادآور شد: هماكنون 1.2 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي از طريق شركت ايرانسل در كشور محقق شده و از ابتداي فعاليت اين اپراتور تاكنون 45 هزار ميليارد و 300 ميليون تومان از محل درآمدهاي ايرانسل به دولت پرداخت شده است.