طاق قیامت
طاق قیامت در سال 2006 با هزینه 4 میلیون دلار توسط کاری فالر ساخته و افتتاح شد.
این مکان بالا کوهستانی در لانگیربایرن در منطقه اسوالبارد قرار دارد.به گزارش تکناز اگر روزی فاجعه ای باعث از بین رفتن کره زمین شود، با دو میلیارد بذر و تخم گیاهان و محصولات کشاورزی که در اینجا نگهداری می شود، انسان های بعدی مشکلی نخواهند داشت.اینجا معروف به "طاق قیامت " در منطقه سردسیر و قطبی نروژ و محل نگهداری 2 میلیارد بذر و تخم گیاه از سراسر جهان است.تصاویر نادر از این مکان توسط جیم ریچاردسون گرفته شده که بیش از 4.5 میلیون گونه گیاهی از سراسر جهان در آنجا نگهداری می شود.بزرگترین بانک بذر تخم و هر انچه در مورد کشاورزی تصور کنید، در اینجا یافت می شود. بذرها درون پاکتهای مخصوص جاسازی شده و درون پلاستیک ها و بعد قفسه های آهنی با درجه حرارت منفی 18 درجه نگهداری می شود. در واقع در چنین دمایی سعی می شود بذرها بدون اینکه رشد پیدا کنند، نگهداری شده تا روزی که انسان بعدی نیاز به آنها دارد، از آنها برای کشاورزی و زندگی بعدی استفاده کند.
طاق قیامت مکانی برای بعد از اتمام و نابودی دنیا

طاق قیامت

طاق قیامت

طاق قیامت مکانی برای بعد از اتمام و نابودی دنیا

طاق قیامت

طاق قیامت

طاق قیامت

طاق قیامت مکانی برای بعد از اتمام و نابودی دنیا

طاق قیامت

طاق قیامت مکانی برای بعد از اتمام و نابودی دنیا

طاق قیامت

طاق قیامت مکانی برای بعد از اتمام و نابودی دنیا

طاق قیامت