در افسانه‌هاي روم باستان آمده است که براي حمل بيماران از گردونه‌هاي جنگي استفاده مي‌شده است و بدين‌وسيله آنان را از صحنه‌هاي نبرد دور مي‌کردند و به درمان آنان مي‌پرداختند.


در سال 1793 ميلادي، دکتر دومينيک ژان لاري پزشک ارشد سپاه ناپلئون طي جنگ فرانسه و پروس نوعي بيمارستان سيار را طراحي کرد که به قصد انجام اقدامات اوليه و انتقال مجروحان به پشت خط مقدم به‌کار مي‌رفت.
همزمان با وي، بارون پرسي نوعي درشکه با قابليت حمل تعداد زيادي مجروح از خط مقدم به نواحي امن‌تر طراحي کرد. طي جنگ‌هاي داخلي ايالات متحده با تدبير جاناتان لترمن نوعي درشکه براي حمل مجروحان به‌کار گرفته شد.
استفاده از اين‌گونه وسايل نقليه در سال 1832 براي جابجايي بيماران در اپيدمي وبا در لندن نيز رواج پيدا کرد.جام جم